Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehrali ECER, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Prof. Dr. UZKURT’u ziyaret etti.