Kitaplar

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt

YENİLİK (İNOVASYON) YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

(Kültürel, Yönetimsel ve Makro Yaklaşım)

Yenilik Kavramı ve Çeşitleri
Yenilikle İlgili Anahtar Kavramlar
Yeni Teknoloji Alanları
Yenilik Teori ve Modelleri
Ekonomik Kalkınma ve Rekabet Üstünlüğü İçin Yeniliğin Önemi
Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü
Pazarlama ve Yenilik İlişkisi: Pazar Odaklı Yenilik
İşletmeler için Yenilik Stratejileri
Kobi’ler için Yenilik
Uluslararası Organizasyonlar ve Küresel Yenilik Sistemlerinin Desteklenmesi
Gelişmiş Bazı Ülkelerin Ar-Ge ve Yenilik Yapılanmaları
Ulusal Yenilik Ekosistemi ve Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Yapılanması
Yenilik Göstergeleri, Ölçümü ve Sonuçları