Prof. Dr. UZKURT; Himmetli ve Yarhisar köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla hasbihal etti.