İdari

İdari Deneyimler

 • Kamu Kuruluşu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yürütme Kurulu
 • Kamu Kuruluşu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Başkan Vekili
 • Üniversite, Rekabet Ve İnovasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Koordinatör
 • Kamu Kuruluşu, KOSGEB, Başkanlık
 • Diğer Kamu Kurumu, Kredi Garanti Fonu (KGF), Kredi Garanti Fonu (KGF)
 • Diğer Kamu Kurumu, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Garanti Fonu (KGF)
 • Bakanlık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Müsteşarlık
 • Bakanlık, Enerji Bakanlığı, Enerji Verimliliği Kurulu
 • TÜBİTAK, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği
 • Bakanlık, Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi, Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi
 • Bakanlık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
49be439a83a6adca5d2db6cd88b0685b